นักเขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ: ชนันญภัค บุผา

วันเกิด : 3 สิงหาคม 2532

อายุ :  34  ปี

สัญชาติ : ไทย เชื้อชาต: ไทย

ศาสนา : พุทธ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัตินักเขียน : ชนันญภัค บุผา จบการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติการผ่านงาน เคยทำ organizer จัดบูธ Event ส่งเสริมการขายในรูปแบบการตลาดเชิงรุก และเคยผ่านงานวงการบันเทิง เกี่ยวกับทางด้านดนตรี และยังเป็นนักเขียนอิสระ เขียนผลงานท่องเที่ยวในเชิงสารคดีและประวัติศาสตร์ และเคยทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาออนไลน์ ผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกแขนง และในปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ เว็บไซต์ alphabankserbia.com 

ความเชี่ยวชาญนักเขียน : ชนันญภัค บุผ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการทีมงาน จัดการงบประมาณ และมีความชำนาญในด้านการพัฒนาองค์กรในรูปแบบออนไลน์ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเขียนบทความที่มีคุณภาพ มีความชำนาญทางด้านสื่อโฆษณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการตลาดเชิงรุก ในการใช้บทความเป็นตัวกำหนดชี้นำทางการตลาด และยังเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บคาสิโนออนไลน์ สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเล่นกับคาสิโนออนไลน์ 

ผลงานนักเขียน : ชนันญภัค บุผา มีผลงานมากมายตั้งแต่ตอนที่เป็นนักเขียนอิสระ ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงสารคดี เขียนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสารคดีประวัติศาสตร์ และยังเป็นนักเขียนที่มีความรู้ทางด้านกีฬาเป็นพิเศษ จึงทำให้เขานั้นได้เขียนเกี่ยวกับคอลัมน์กีฬามากมาย และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบคาสิโนออนไลน์ ก่อนนำมาถ่ายทอดเป็นบทความ    

ข้อมูลติดต่อ 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : บรรณาธิการ (alphabankserbia.com)

ที่อยู่ :  587/54 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

อีเมล: [email protected]